Преглед на файлове

iwlwifi: update -12.ucode for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D

Version number: 25.17.12.0
Revision number: 145607
Build number: WFFW12659

Signed-off-by: Emmanuel Grumbach <emmanuel.grumbach@intel.com>
master
Emmanuel Grumbach преди 6 години
родител
ревизия
888ea193da
променени са 5 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
 1. 4
  4
    WHENCE
 2. Двоични данни
    iwlwifi-3160-12.ucode
 3. Двоични данни
    iwlwifi-7260-12.ucode
 4. Двоични данни
    iwlwifi-7265-12.ucode
 5. Двоични данни
    iwlwifi-7265D-12.ucode

+ 4
- 4
WHENCE Целия файл

@@ -832,7 +832,7 @@ File: iwlwifi-7260-10.ucode
Version: 23.15.10.0

File: iwlwifi-7260-12.ucode
Version: 25.15.12.0
Version: 25.17.12.0

File: iwlwifi-3160-7.ucode
Version: 22.1.7.0
@@ -847,7 +847,7 @@ File: iwlwifi-3160-10.ucode
Version: 23.15.10.0

File: iwlwifi-3160-12.ucode
Version: 25.15.12.0
Version: 25.17.12.0

File: iwlwifi-7265-8.ucode
Version: 22.24.8.0
@@ -859,13 +859,13 @@ File: iwlwifi-7265-10.ucode
Version: 23.15.10.0

File: iwlwifi-7265-12.ucode
Version: 25.15.12.0
Version: 25.17.12.0

File: iwlwifi-7265D-10.ucode
Version: 23.15.10.0

File: iwlwifi-7265D-12.ucode
Version: 25.15.12.0
Version: 25.17.12.0

Licence: Redistributable. See LICENCE.iwlwifi_firmware for details


Двоични данни
iwlwifi-3160-12.ucode Целия файл


Двоични данни
iwlwifi-7260-12.ucode Целия файл


Двоични данни
iwlwifi-7265-12.ucode Целия файл


Двоични данни
iwlwifi-7265D-12.ucode Целия файл


Loading…
Отказ
Запис