Преглед на файлове

iwlwifi: add updated firmware for 1000 devices

update iwlwifi-1000-5.ucode for 1000 series devices
version: 39.31.5.1

Changlog
 - fix "tid mismatch" issue

Signed-off-by: Wey-Yi Guy <wey-yi.w.guy@intel.com>
Signed-off-by: David Woodhouse <David.Woodhouse@intel.com>
master
Guy, Wey-Yi W преди 10 години
родител
ревизия
7522de5d09
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. 3
    0
      WHENCE
  2. Двоични данни
      iwlwifi-1000-5.ucode

+ 3
- 0
WHENCE Целия файл

@@ -693,6 +693,9 @@ Info: v8.24.2.2
File: iwlwifi-1000-3.ucode
Info: v128.50.3.1

File: iwlwifi-1000-5.ucode
Info: v39.31.5.1

File: iwlwifi-6000-4.ucode
Info: v9.221.4.1


Двоични данни
iwlwifi-1000-5.ucode Целия файл


Loading…
Отказ
Запис