Преглед на файлове

ttusb-budget: use request_firmware()

Signed-off-by: David Woodhouse <dwmw2@infradead.org>
Acked-by: Mauro Carvalho Chehab <mchehab@infradead.org>
master
David Woodhouse преди 13 години
родител
ревизия
1b1e59369e
променени са 2 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 0 реда
  1. 10
    0
      WHENCE
  2. Двоични данни
      ttusb-budget/dspbootcode.bin

+ 10
- 0
WHENCE Целия файл

@@ -70,3 +70,13 @@ Licence: Unknown
Found in hex form in the kernel source.

--------------------------------------------------------------------------

Driver: ttusb-budget -- Technotrend/Hauppauge Nova-USB devices

File: ttusb-budget/dspbootcode.bin

Licence: Unknown

Found in hex form in the kernel source.

--------------------------------------------------------------------------

Двоични данни
ttusb-budget/dspbootcode.bin Целия файл


Loading…
Отказ
Запис