forked from fullstory/sshstart https://github.com/fullstory/sshstart
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Alf Gaida 5bfc9f05ca Merge branch 'typo_spelling_fixes' of extra/sshactivate into master 4 år sedan
debian commented out key removal 4 år sedan
icons fix icons 4 år sedan
.gitignore * source.lintian-overides to get rid of XSBC-Original-Maintainer Warning 9 år sedan
sshactivate renamed to sshactivate 4 år sedan
sshactivate.8 Fixed some typos and spelling 4 år sedan
sshactivate.desktop Fixed some typos and spelling 4 år sedan
sshdeactivate Fixed some typos and spelling 4 år sedan
sshdeactivate.8 Fixed some typos and spelling 4 år sedan
sshdeactivate.desktop Fixed some typos and spelling 4 år sedan